Vedoucí lékař

doc. MUDr. František Bednář, Ph.D.

je předním specialistou v oblasti léčby srdečního selhání. Na Kardiologické klinice FNKV měl na starosti program péče o pacienty se srdečním selháním, vedl Ambulanci srdečního selhání a působil v Poradně pro chlopenní vady. Řadu let působil jako vedoucí lékař koronární jednotky Kardiologické kliniky FN Královské Vinohrady. Podílel se také jako kardiolog a kardioanesteziolog na zavádění nových metod katetrizační léčby chlopenních vad (TAVI, MitraClip). Působil také jako pedagog na 3. lékařské fakultě UK a podílel se na výuce studentů medicíny.

VZDĚLÁNÍ

 • 1991 – 1997 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • 1997 – 2003 postgraduální studium na 3. LF UK, Praha
 • 2006 specializovaná způsobilost obor Anesteziologie a resuscitace
 • 2012 specializovaná způsobilost obor Kardiologie

AKADEMICKÉ KVALIFIKACE

 • 2003 Ph.D. (školitel prof. MUDr. Petr Widimský, Dr.Sc.)
 • 2021 docent pro obor Kardiologie

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • 1997 – 2000 2. interní klinika FN Královské Vinohrady
 • 2000 – 2008 Kardiochirurgická klinika, FN Královské Vinohrady
 • 2008 – 2009 Kardiochirurgické oddělení , Nemocnice Na Homolce
 • 2009 – 2023 Kardiologická klinika, FN Královské Vinohrady
  3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Praha

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

 • University Hospital Basel, Švýcarsko
 • Center for Heart Diseases, University Hospital Wroclaw, Polsko
 • Cardiovascular Research Centre Glasgow, Velká Británie

VĚDECKÁ AKTIVITA

 • řešitel, spoluřešitel a člen výzkumného týmu IGA-MZ ČR, PRVOUK P35, PROGRES Q38, UNCE, PRIMUS, INTERCARDIS
 • autor a spoluautor několika desítek českých a zahraničních vědeckých publikací,
  stovky mezinárodních citací, aktivní účastník řady mezinárodních kongresů
  (výročních sjezdů European Society of Cardiology, American Heart Association, American College of Cardiology)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • Česká kardiologická společnost
 • Česká asociace ambulantních kardiologů
 • Česká asociace akutní kardiologie
 • Česká asociace srdečního selhání
 • European Society of Cardiology