Ceník vyšetření pro samoplátce
Ceník preventivního vyšetření Kardio/Kardio Plus

Komplexní kardiologické vyšetření

anamnéza, klinické vyšetření, TK, EKG, echokardiografie, shrnutí nálezů

3000,-

Kontrolní prohlídka/vyšetření

zhodnocení výsledků, vyšetření, návrh dalšího postupu léčby

2000,-

Odborná konzultace

30 min.

1000,-

Vyšetření EKG včetně popisu

 

400,-

Echokardiografické vyšetření

 

1600,-

Monitorace krevního tlaku 24 hod (AMBP)

zapůjčení přístroje na 24 hodin

1000,-

Monitorace EKG 24 hod (Holter EKG)

zapůjčení přístroje na 24 hodin

1500,-

Ergometrie (zátěžové vyšetření)

 

1500,-

Preventivní vyšetření Kardio

klinické vyšetření
tlak, EKG, ECHO,

3000,-

Preventivní vyšetření Kardio Plus

klinické vyšetření
tlak, EKG, ECHO, ERGOMETRIE

4500,-

Lékařské potvrzení pro potřebu pacienta

 

500,-

Výpis ze zdravotní dokumentace pro potřeby pacienta

 

500,-

Administrativní úkony

 

500,-